Sällskapsrum

Den som bor med "Rum och Frukost" har också tillgång till sällskapsrummet, där det finns en stor TV och stereoanläggning (HiFi)
varmed man kan skapa sin egen konsertsal